Petosepäilyilmoitus

Pääpartnereiden ja partnereiden on käytettävä ohjelmavaroja ainoastaan hankkeen toteuttamiseen tukisopimuksen mukaisesti. Ohjelman hallintoelinten on hallinnoitava ohjelmaa lakien ja säädösten mukaisesti. 

Jos epäilet Karelia CBC -ohjelman hallintoon tai hankkeisiin liittyvää väärinkäytöstä, petosta tai korruptiota, voit ilmoittaa havainnoistasi Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoituskavan kautta. Ilmoitukset käsittelee asiasta riippuen joko ohjelman hallintoviranomainen tai Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäinen tarkastaja. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä OLAFiin, Euroopan petostentorjuntavirastoon, https://fns.olaf.europa.eu/.