Hakukierrokset

Hakukierrokset vuonna 2019

1.10.2019 avataan hakukierros, jolla on mahdollista hakea rahoitusta toimintalinjalta 3, Puhdas ja miellyttävä elinympäristö. Hakemusten tulee liittyä joko jätehuoltoon tai biodiversiteetin säilyttämiseen. Rahoitussa on haettavissa 5 043 597 euroa. Hakukierros suljetaan 5.12.2019.

Hankehakemukseen on sisällytettävä investointiosio, joka on suuruudeltaan vähintään 1 000 000 euroa. Hakukierros on yksivaiheinen.

Hakukierros avataan ehdollisena: ennen rahoitussopimusten allekirjoittamista Euroopan komission on hyväksyttävä ohjelma-asiakirjaan tarvittavat muutokset.

Hallintoviranomaiselta voi pyytää lisätietoa hakukierrokseen, rahoituksen hakemiseen ja hakemuksen jättämiseen liittyvissä asioissa. Hallintoviranomainen tarjoaa hakijoille myös mahdollisuuden kahdenkeskisiin konsultaatioihin. Konsultaatiopyynnöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kareliacbc[at]kareliacbc.info.

Hakupaketti

 

Hakukierrokset vuonna 2018

Hakukierros avattiin 27.8.2018. Hakemuksia oli mahdollista jättää toimintalijoihin 1. Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö, 2. Houkutteleva kulttuuriympäristö ja 3. Puhdas ja miellyttävä asuinympäristö.

Haettavissa olivat kaikki kehittämishankkeisiin jäljellä olevat varat, yhteensä 6 758 319 euroa. Ensimmäisen toimintalinjan hankkeisiin oli varattu 2,67 miljoonaa euroa, toisen toimintalinjan hankkeisiin 2,01 miljoonaa euroa ja kolmannen toimintalinjan hankkeisiin 2,03 miljoonaa euroa.

Hakukierros järjestettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe oli avoinna 27.8.-15.10.

Hakupaketti

Informaatiotilaisuudet

  • Oulu 28.8.
  • Kajaani 30.8.
  • Petroskoi 6.9.
  • Joensuu 7.9.

 

Hakukierrokset vuonna 2017

Tammikuussa avattiin hakukierros toimintalinjan Houkutteleva kulttuuriympäristö kehittämishankkeille ja toimintalinjojen Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö mikrohankkeille. Mikrohankehaku oli auki 23.3. ja kehittämishankehaku 31.3. saakka.

Maaliskuussa avattiin hakukierros toimintalinjojen Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö kehittämishankkeille. Haku suljettiin 11.5.2017.