20 uutta hanketta valittu

Submitted by Henna on 13.12.2017 - 14.04

Seurantakomitea vahvisti hankevalinnat Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö -toimintalinjoille tänään Helsingissä. Yhdeksän yritys- ja yksitoista ympäristöhanketta etenee kontraktointivaiheeseen.

Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö

"Boosting Forest Cluster SME Business in two Karelias" Natural Resources Institute Finland (KA4002): Metsäalan PK-yritysten rajanylittävien toimien ja yhteistyön lisääminen. 

"Kalitka – the development of cross-border gastronomic tourism", Institute of Economics of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KA4007): Ruomatkailun kehittäminen.

"Advanced forest nursery",  University of Eastern Finland (KA4011): Suomalaisiin käytäntöihin perustuvan, innovatiivisen liiketoimintamallin luominen Karjalan tasavalan taimitarhoille.

"Joensuu - Petrozavodsk 'Highway for Growth'", Joensuu Regional Development Company JOSEK Ltd (KA4017): Joensuun ja Petroskoin välisen rajanylittävän liiketoiminnan työtapojen kehittäminen. 

"Reaching congenial region through valorisation of municipal and industrial waste waters and sludge", University of Oulu (KA4020): Jätevesipohjaisten kierrätettyjen lannoitteiden kaupallistamismallien kehittäminen Suomessa ja Venäjällä.

"Business for Youngsters", Karelian regional youth Center (KA4022): Nuorten yrittäjien osaamisen lisääminen rajanylittävässä kaupankäynnissä.

"Cross-border Investment Navigator for Monocities", Karelian Regional Institute of Continuing Professional Education of Petrozavodsk State University (KA4032): Rajanylittävien investointimahdollisuuksien kehittäminen.

"Cross Border Business Opportunities Creation Empowered by Modern IT and IoT Technologies", Institute of Applied Mathematical Research of Karelian Research Centre Russian Academy of Sciences (KA4033): Rajanylittävien liiketoimintamahdollisuuksien luominen vesiviljelyalan PK-yrityksille. 

"SPEAK BUSINESS: STRATEGIC PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT FOR CROSS-BORDER AREAS", Karelian Education Development Fund (KA4049): Rajanylittävän liiketoiminnan aloittamista ja edistämistä tukevien liiketoimintataitojen kehittäminen.

 

Puhdas ja miellyttävä elinympäristö

"URBAN PARKS - Urban Parks & Benefits in Kajaani & Kostamus", Metsähallitus, Parks& Wildlife Finland (KA5000): Kajaanin ja Kostamuksen urbaanien puistojen kehittäminen.

"Diverse and clean forests- successful bioeconomy", Natural Resources Institute Finland (Luke) (KA5002): Tiedon ja tietoisuuden lisääminen metsien ei-puuaineisten tuotteiden satoihin vaikuttavista ympäristötekijöistä.

"WasteLess Karelias",  University of Eastern Finland (KA5013): Maaseutukylien ja ihmisten asuinympäristön puhtauden parantaminen.

"Joint cross-border environmental monitoring system", Autonomous non-profit organisation Energy Efficiency Centre (KA5016): Ympäristötietoisuuden lisääminen rajan molemmilla puolilla.

"Green School", Karelian Education Development Fund (KA5030): Koulut paikallisyhteisöjen ympäristötietoisuuden lisääjinä.

"Sustainability Under Pressure: Environmental Resilience in natural and cultural heritage areas with intensive recreation", Non-profit Partnership "Centre for Problems of the North, Arctic and Cross-border Cooperation" (North-Centre) (KA5033): Ympäristön resilienssin parantaminen.

"Education for Sustainable Water Use", Swedish-Karelian Business and Information Centre (KA5038): Taloudelliseen vedenkäyttöön tähtäävän koulutuksen käynnistäminen Petroskoissa, Joensuussa ja Kiteellä.

"Green Nature Based Solutions in Tourism to reduce negative impact on the environment (NatureBeST)", Karelian Regional Institute of Continuing Professional Education of Petrozavodsk State University (KA5041): Matkailuyritysten ympäristötehokkuuden lisääminen raja-alueilla.

"Cross-border tools for biodiversity hotspots preservation via monitoring and prevention of forest fires along Russian-Finnish border", Natural Resources Institute Finland (KA5051): Rajanylittävän metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.                                                                                                  

"Green Solutions for Nature Protected Areas", ANO Energy Efficiency Centre (KA5043): Vierailijoiden ja työntekijöiden elin- ja työskentelyolosuhteiden parantaminen ja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentäminen suojelualueilla. 

"Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species", Finnish Environment Institute (KA5046): Tietoisuuden lisääminen vieraslajien ehkäisemisestä ja hävittämisestä rajan molemmilla puolilla.

 

Hankkeille myönnettävä tuki on Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö -toimintalinjalla noin 4,8 miljoonaa euroa ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö -toimintalinjalla noin 5,8 miljoonaa euroa.

Valittujen hankkeiden sopimusneuvottelut käynnistyvät tammikuussa 2018. Hankesopimuksia ei kuitenkaan voida allekirjoittaa ennen kuin ohjelman rahoitussopimus on ratifioitu.

Alustavan aikataulun mukaan seuraavat hakukierrokset avataan syksyllä 2018.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, marko.ruokangas[at]kareliacbc.info