11. Puhdas ja miellyttävä elinympäristö

Hakukierros aukeaa 1.10.2019

Hakupaketti

Guidelines for the Call

Budget template

Logical Framework Matrix template

Partnership statement template

Communication plan template

Hakemus täytetään PROMAS-järjestelmässä.

Rahoitusta on haettavissa toimintalinjalta 3, Puhdas ja miellyttävä elinympäristö. Hakemusten tulee liittyä joko jätehuoltoon tai biodiversiteetin säilyttämiseen.

Hankehakemukseen on sisällytettävä investointiosio, joka on suuruudeltaan vähintään 1 000 000 euroa. Hakukierros on yksivaiheinen.

Hakukierros avataan ehdollisena: ennen rahoitussopimusten allekirjoittamista Euroopan komission on hyväksyttävä ohjelma-asiakirjaan tarvittavat muutokset.

Hallintoviranomaiselta voi pyytää lisätietoa hakukierrokseen, rahoituksen hakemiseen ja hakemuksen jättämiseen liittyvissä asioissa. Hallintoviranomainen tarjoaa hakijoille myös mahdollisuuden kahdenkeskisiin konsultaatioihin. Konsultaatiopyynnöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kareliacbc[at]kareliacbc.info.

Vaaditut liitteet toimitetaan ainoastaan PROMAS-järjestelmässä. Liitteitä ei tarvitsee tulostaa allekirjoitetun hakemuksen liitteeksi. Hakemukseen ei kannata liittää ylimääräisiä liitteitä, sillä  niitä ei huomioida arvioinnissa.