Jems-järjestelmän tarjouskilpailu

Submitted by Henna on 20.12.2021 - 10.41

Karelia Kolarctic ja Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelmat käyttävät ohjelmakaudella 2021-2027 Jems-järjestelmää (Joint electronic monitoring system, yhteinen sähköinen seurantajärjestelmä). Interact-ohjelman kehittämän järjestelmän asennus, ylläpito ja tuki toteutetaan hallintoviranomaisen ja kilpailutuksen voittaneen toimittajan välillä laadittavaan palvelusopimukseen perustuen.

Palvelu hankitaan Euroopan unionin laajuisen avoimen tarjouskilpailun perusteella, joka on avoinna 17.12.2021-17.01.2022.

Hankintailmoitus julkaistaan kunkin kolmen ohjelman kotisivulla, Hilma-järjestelmässä (julkiset hankinnat) sekä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kilpailutusasiakirjat > Hilma – hankintailmoitus 2021-088099