Koheesiopolitiikan asetuspaketti hyväksytty

Submitted by Henna on 30.06.2021 - 16.25

Uusi koheesipolitiikan asetuspaketti 2021-2027 on hyväksytty. Asetukset julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30.6.2021 ja ne astuivat voimaan 1.7.2021.

Asetuspaketin voimaan astuminen mahdollistaa ohjelma-asiakirjojen toimittamisen ja ohjelmien toteutusta määrittelevien toimeenpanosääntöjen hyväksymisen.

Asetuspaketti (kaikki kieliversiot): EUR-Lex - L:2021:231:FULL - EN - EUR-Lex (europa.eu)