Kulttuurihankkeet valittu

Submitted by Henna on 01.11.2017 - 09.10

Seurantakomitea vahvisti Karelia CBC -ohjelman ensimmäisten kehittämishankkeiden valinnan tänään Petroskoissa. Seuraavat kahdeksan kulttuurihanketta etenevät sopimusneuvotteluihin:

  • "Karelian Art-Residency Network and Art Tourism", Tourist Information Centre of the Republic of Karelia (KA3002): Nykyaikaisten kulttuuripalveluiden ja -tuotteiden kehittäminen taiteilijaresidenssiverkoston kautta.
  • "Cultural Training and Activation Initiative", Oulu University of Applied Science (KA3004): Kulttuuritoimijoiden kapasiteetin kehittäminen laadukkaiden, monipuolisten ja kestävien kulttuuripalveluiden tuottamiseksi.
  • "Promotion of local film capacities for regional development of the bordering territories of the Republic Karelia and Finland", Karelian Cinematographers' Union (KA3008): Toimintamallin luominen Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan elokuvateollisuuden kehittämiseksi.
  • "Culture Open - Creating Culture Together", Karelian regional institute of management, economics, and law at PetrsU (KA3018): Osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen erityisryhmille Petroskoissa ja Joensuussa.
  • "InterActive History", Creative Industries and Cultural Tourism Develepment Fund (KA3022):  Uusien, interaktiivisten, paikalliseen kulttuuri-identiteettiin perustuvien museopalveluiden luominen.
  • "Ethno-architecture of Fennoscandia in XXI century", Kizhi State Open Air Museum of Wooden Architecture and Ethnography (KA3030): Historiallisten puurakennusalueiden konservointiin ja kestävään kehittämiseen liittyvän osaamistason, tuen ja kiinnostuksen lisääminen.
  • "Kantele Goes Global! Ground Zero", Budgetary Institution "The Karelian National Song and Dance Ensemble Kantele" (KA3100): Kantelemusiikin monipuolisuuden lisääminen uusien rajanylittävien aktiviteettien avulla. 
  • "Theatre Cross-Roads", State National Theatre of the Republic of Karelia (KA3118): Kilpailukykyisten perheille ja nuorille suunnattujen teatteripalveluiden kehittäminen Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa.

 

Valitut hankkeet ovat hakeneet tukea yhteensä 3,69 miljoonaa euroa. Valittujen lisäksi neljä hanketta sijoitettiin reservilistalle.

Sopimusneuvottelut valittujen hakijoiden kanssa aloitettaan marraskuussa. Tukisopimuksia ei kuitenkaan voida allekirjoittaa ennen kuin Euroopan unionin, Suomen ja Venäjän välinen rahoitussopimus on ratifioitu. Jos ratifiointi etenee odotetusti ja valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä, ensimmäiset hankkeet voivat käynnistyä maaliskuussa 2018.

Seurantakomitea kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa Helsingissä. Ensimmäiset kehittämishankkeet Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö -toimintalinjoille valitaan tuolloin.

Lisätietoa:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, marko.ruokangas[at]kareliacbc.info