Rahoitussopimus ratifioitu - projekteja voidaan käynnistää lokakuussa

Submitted by Henna on 08.08.2018 - 14.23

Venäjän federaation duuma ratifioi Karelia CBC -ohjelman rahoitussopimuksen 26.7. ja presidentti Putin vahvisti ratifioinnin 3.8.

Rahoitussopimus astuu voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun Euroopan komissio on vastaanottanut Venäjän federaation notifiointikirjeen ratifioinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sopimus astuu voimaan 1.10. ja että hallintoviranomainen voi allekirjoittaa hankkeiden tukisopimuksia aikaisintaan tuona päivänä. Hankkeet voivat siis käytännössä käynnistyä aikaisintaan 2.10.

Hankkeiden kontraktointi on täydessä vauhdissa ja odotettavissa on, että valittujen 28 kehittämishankkeen ja 13 mikrohankkeen tukisopimukset voidaan allekirjoittaa lokakuussa. Hankkeiden toteuttajat voivat päättää käynnistävätkö he hankkeen heti lokakuussa vai myöhemmin.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, marko.ruokangas[at]kareliacbc.info