Ympäristöarviointi

Karelia rajanylittävän yhteistyön ohjelma 2021–2027 on läpikäynyt strategisen ympäristöarvioinnin (SOVA). Arvioinnin tarkoituksena on ollut varmistaa, että ympäristövaikutukset arvioidaan ja otetaan asianmukaisesti huomioon ohjelman valmistelun ja hyväksymisen aikana. Strateginen ympäristöarviointi on laadittu suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY sekä Suomen vastaavan lainsäädännön (SOVA  200/2005) ja sitä täydentävän asetuksen (347/2005) mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointi on laadittu samanaikaisesti ohjelma-asiakirjan kanssa. Rinnakkainen valmistelu mahdollisti sen, ympäristöarviointi vaikutti ohjelman strategiaan. Ohjelmointikomitea käynnisti prosessin joulukuussa 2020.

Ympäristöarviointiluonnoksen julkinen kuuleminen on käynnissä 27.9.-28.10.2021.

Ympäristöarviointiluonnos ja ohjeet palautteen antamiseen