ENPI CBC 2007-2013 ex-post -arviointi julkaistu

Submitted by Henna on 22.03.2018 - 15.21

Euroopan komission tilauksesta toteutettu ENPI CBC 2007-2013 ex-post -arviointi on valmistunut ja arviointi julkaistu.

Työn tavoitteena oli arvioida ENPI CBC -ohjelmien toteutumista sekä laadullisesti että määrällisesti kiinnittäen huomiota erityisesti niiden vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, kestävyyteen ja eurooppalaiseen lisäarvoon. Tarkoituksena oli tunnistaa epäkohtia ja antaa suosituksia nykyisten ja tulevien ohjelmien kehittämiseksi.

Raportti liitteineen sekä sen tiivistelmä on julkaistu englanniksi Euroopan komission sivuilla:

Executive Summary

Final Report, Volume I: Main report

Final Report, Volume II: Annexes 1-3

Final Report, Volume III: Annex 4-16

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, marko.ruokangas[at]kareliacbc.info