Ohjelmastrategian kehittäminen

Euroopan komissio on valinnut ohjelmakaudelle 2021-2027 viisi politiikkatavoitetta ja kaksi Interreg-spesifiä tavoitetta. Ohjelmaan voidaan valita korkeintaan kolme politiikkatavoitetta ja yksi Interreg-spesifi tavoite.

Kesällä 2020 toteutetun kyselyn ja syyskuussa 2020 järjestettyjen alueellisten sidosryhmätilaisuuksien tulosten perusteella Karelia-ohjelman ohjelmointikomitea valitsi jatkoon seuraavat tavoitteet:

  • Älykkäämpi yhteistyöalue
  • Vihreämpi yhteistyöalue
  • Lähempänä kansalaisia oleva yhteistyöalue
  • Parempi yhteistyön hallinta