Kilpailukykyinen aluetalous ja ympäristö -toimintalinjat kiinnostavat sidosryhmiä

Submitted by Henna on 22.04.2021 - 15.33

Huhtikuussa 2021 järjestimme kaksi verkkotilaisuutta sidosryhmille saadaksemme palautetta tulevan ohjelman erityistavoitteista. Tilaisuuksissa keskusteltiin erityisesti kahden suunnitellun toimintalinjan, kilpailukykyisen aluetalouden ja ympäristön, erityistavoitteista.

Euroopan komissio on määritellyt politiikkatavoitteet, joihin uuden ohjelmakauden ohjelmien toimintalinjat perustuvat. Politiikkatavoitteille on lisäksi määritelty erityistavoitteita, joista kukin ohjelma voi valita omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaisimmat.  Sidosryhmätilaisuuksien tavoitteena oli keskustella alustavasti Karelia-ohjelmaan valituista erityistavoitteista ja pohtia minkälaisia toimenpiteitä niihin liittyen olisi mahdollista toteuttaa. Kaikki alustavasti valitut erityistavoitteet eivät välttämättä ole mukana lopullisessa ohjelmastrategiassa.

Ympäristön osalta keskusteltiin viidestä ja aluetalouden osalta kolmesta erityistavoitteista. Lisäinformaatiota keskusteluista täällä (ympäristö) and täällä (aluetalous).

Hallintoviranomaiselle ja rahoittajille hyvä uutinen oli sidosryhmien kiinnostus tulevaa ohjelmaa kohtaan: aluetaloustilaisuuteen osallistuneista 89% ja ympäristötilaisuuteen osallistuneista 100% piti todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä, että he hakevat rahoitusta seuraavasta Karelia-ohjelmasta.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas (marko.ruokangas[at]kareliacbc.info)