12. Täydentävä hakukierros

Hakukierros aukeaa 14.12.2021 ja sulkeutuu 17.3.2022

Hakupaketti:

Guidelines for the Call

Budget template

Logical Framework Matrix template

Partnership statement template

Communication plan template

Hakemus täytetään PROMAS-järjestelmässä.

Tämä on täydentävä hakukierros, jossa uudelleen sidotaan päättyneistä hankkeista vapautunutta rahoitusta. Rahoitettavat hankkeet ovat joko kehittämis- tai kapitalisaatiohankkeita.

Kehittämishankkeessa työskennellään ohjelman toimintalinjan ja toimintalinjaelementin mukaisen erityistavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat minimissään 50 000 euroa.

Kapitalisaatiohanke liittyy toteutettuun, joko päättyneeseen tai käynnissä olevaan, Karelia CBC -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja/tai laajemmin levittää hankkeessa kehitettyjä tuotoksia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 20 000 - 60 0000 euroa.
 

Hakukierroksella sidotaan päättyvistä hankkeista vapautuvaa rahoitusta. Hakukierrosta avattaessa jaettavissa oleva summa ei ole tiedossa.

Hakukierros on yksivaiheinen.

Hallintoviranomaiselta saat tietoa hakukierroksesta, hakemisesta ja hakemuksen jättämisestä. Tarjoamme hakijoille mahdollisuuden myös kahdenkeskisiin konsultaatioihin. Tapaamisen voi varata tästä kalenterista.

Hakemuksen liitteet toimitetaan ainoastaan Promas-järjestelmässä. Allekirjoitetun hakemuksen liitteenä ei tarvitse toimittaa tulostettuja liitteitä. Ainoastaan pyydetyt liitteet huomioidaan arvioinnissa.